My infrastructure network

Về cơ bản infrastructure network này mình build chưa được hoàn thiện, nhưng cũng thấy tương đối happy về nó. 1 chút chia sẽ. Router 3910 Core Switch – CnMatrix 2028-P ProDesk Asrock X300 Workstation