Home network – Wifi

1 ngày rãnh rỗi nên update `1 chút cho working blog.

Về lý thuyết Asus AX86U em nó là Router KHÔNG PHẢI là Access Point. Do đó việc em nó đóng vai trò làm Access Point sẽ có 1 số bất cập

  • Phí phạm : Tính năng router không còn sử dụng
  • Việc management các devices cảm giác không thật sự tốt / friendly bằng 1 số Access Point khác

Hiện tại đang dùng thử Unifi U6 Pro

  • Controller với Network Version 7.4.156 trên Gatekeeper ( 192.168.1.4 ). Giúp quản lý tập trung dễ dàng hơn
  • Có thể tạo được nhiều Wifi
  • Tách VLAN
  • Quản lý devices cũng khá trực quan

Cũng đang khá cân nhắc thay Unifi U6 Pro cho toàn bộ thiết bị trong nhà

  • Thay dàn Mesh TPLink. Setup VLAN trên Access Point luôn
  • Thay luôn Asus AX86U

Thử làm 1 bảng so sánh hardware 2 em nó xem sao

SpecsAsus AX86UUnifi U6 Pro
Networking interfaceRJ45 for 10/100/1000 BaseT for WAN x 1
RJ45 for 10/100/1000 BaseT for LAN x 4
RJ45 2.5G/1Gbps multi-Gig port (configurable) x 1
1 x GbE RJ45 port
MIMO2.4 Ghz 3×3
5 Ghz 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
2.4 Ghz 2 x 2 (UL MU-MIMO)
4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
Throughput rate2.4 Ghz 573.5 Mbps
5 Ghz 4.8 Gbps
Processor1.8GHz quad-core processor