Laravel – Code structure with UnitTest

Giả sử ta có một code structure như sau

Controller

 • Gọi Services để thực thi và respond

Services

 • Gọi Repository khi cần tương tác database
 • Trigger Event
 • Gọi các Services khác hoặc các code logic khác.

Vậy UnitTest sẽ cần những gì. Trong quan điểm mình là đi từ thấp nhất lên cao nhất

 • Repositories : Đảm bảo database được thực thi, assert các data như mong đợi.
  • Assert events đã dispatched.
  • Events : Dispatch events và assert data như mong đợi
 • Services
  • Nếu services có các events ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP đến kết quả thì mình sẽ không fake event mà để event thực thi và assert kết quả
  • Nếu các events đó dùng cho 3rd thì mình assert để make sure events dispatched như mong đợi

Tất nhiên nếu service đó thuần túy gọi tới 3rd party thì mình chỉ việc mock và test respond từ 3rd party thôi.

Và sau cùng là assert controller trả về data như mong đợi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *