My infrastructure network

Về cơ bản infrastructure network này mình build chưa được hoàn thiện, nhưng cũng thấy tương đối happy về nó. 1 chút chia sẽ.

Router 3910

  • Mình có tổng cộng 4 WANs. Tuy nhiên thực tế chỉ có 1 WAN chính với IP tĩnh

Core Switch – CnMatrix 2028-P

  • Thật ra em này có 1 điểm dở là không có port 2.5Gbe nên vướng 1 con Asus AX86U đành phải xài tạm port 1Gbe
  • 1 port SFP+ đến “Workstation”
  • 1 port 1Gbe đến X300
  • 1 port 1Gbe đến ProDesk
  • 1 port 1Gbe đến Asus AX86U
Continue reading My infrastructure network