JomSocial – Troubleshooter

Feature này mình nghĩ ra và develop cho JomSocial … và cũng là feature cuối cùng mình làm cho JomSocial.

Khi làm supporter hầu hết các tình huống gặp phải là end users sử dụng VÔ TỘI VẠ các 3rd parties mà không bao giờ quan tâm đến compatibility của chúng. Song song đó họ cũng TÙY TIỆN modify vào core của JomSocial gây ra conflict, và sau đó request support !!!

Vậy nên Troubleshooter được develop để xử lý việc này

  • Check các 3rd parties và cũng cảnh báo các issues liên quan đến compatibility
  • Đảm bảo server đúng như requirements
  • Đảm bảo core files không bị modified
  • Có thể automatically restore các files nếu thấy có modified

Cũng thú vị chứ nhỉ ? 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *